Verseim

Verscím A-B

Verscím C-H

Verscím I-M

Verscím N-Sz

Verscím T-Z

 

A puszta ma
(2012)

 

A pusztán a kolomp szól,

Öblös hangon: klom, klom.

A pásztor tereli a csordát: hó! hó!,

Pata alatt legörnyed a selymes fűcsomó.

A mezőn  a ménes mint a szél átrobog,

A juhász a nyáj mellett ácsorog.

Fut a szekér dalolnak a kerekek,

A küllők villogva pörögnek.

A kocsis húz a gyeplőn, kerülget gödröket,

A kocsin ülők jobbra-balra dülöngnek.

Meleg van, száz ágra süt a nap,

A sziken árnyékot még a béka sem kap.

A hevült szellő a mező virágillatát hordja,

A madárdalt elnyomva bőg néha a marhacsorda.

Csikós izzad a kökénykék bőgatyában,

Hogy vége legyen a műsornak alig várja.