Verseim

Verscím A-B

Verscím C-H

Verscím I-M

Verscím N-Sz

Verscím T-Z

 

Valahol falu atlasza!

„ A falu a világtól oly messze szakadt
ide nem jó más csak az év négy évszaka.”

Mondja a pesszimista ki itt laka,
De nem így gondolja a falu Atlasza!
Építő, zsongó gondolatokkal agya tele,
Nyakán a fejét a gond gyümölcse húzza le.
Mint batyut viseli mások gondját, baját,
Ha így halad, elveszti még meglévő haját.

Mikor a csapat asztalhoz leül,
Az idegek sodronykötele feszül.
Nyavajgós, áltisztelő tisztségviselők kenettel,
Ülnek hallgatagon, közönyös tekintettel.
Mikor gondterhelten sorolja, sorolja a bajokat,
Hadar vagy éppen megfontoltan ejti ki a szavakat

Van mikor záporoznak okos s oktalan kérdések,
Válaszai lehetnének időnként rövidek.
Megnem értést látva a laptopon matat,
Zavart mutat a suta mozdulat.
Hogy surranó zavarát leplezze,
„Valakit”kispécéz időt fogón nevetve.

Bonyodalmak tömkelege kedvét nem szegi,
Ideges illetékesek oktondi szövege morgóvá teszi.
A sikerben osztozó sok színlelő galád,
Úgy csinál , mintha lenne jó cimborád.
Nehéz élni és alkotni a mából,
„Nem lehet kévét kötni napsugárból!”

A pórok megállítják, panasznak se vége se eleje,
Türelem partjait feszegeti megértő ereje.
Körötte bohóság, a humornak veleje,
Hideg szigorúság nem kenyere.
Munkálkodik serényen akárki akármit mond,
Munkája, mit vállalt, huszonnégy órás gond.

Körülöttünk kering a betöretlen energia egy sor
Lehetőségek határkarói, mint hosszú jegenye sor.
Akadályok kényszerzubbonya repedjen!
Úrrá lenni a helyzeten sebesen!
Kétkedők, okoskodó pesszimisták lehetnek,
De messzire csak a jegenyék integetnek!