Verseim

Verscím A-B

Verscím C-H

Verscím I-M

Verscím N-Sz

Verscím T-Z

 

Tanuljatok!
(2008)

Üres fej oktalan van magasan!

A tudásod add tovább minduntalan,
A kalitkába zárt tudás haszontalan.
Nagy baj, ha buta marad a sok gyerek,
A műveletlen kert csak gyomot terem.
Sötét marad az agy,
Ha a tudás sugára meg nem világítja azt.
Hallgass a bölcsebb eszére,
Ne számíts a szerencsére.
Szerencse annyi mint a tenger habja,
De a tenger oly messze van.
A magas címek csábítóan hatnak,
De titulussal ész t nem osztogatnak.

Butát vakítja a tudás,
Mi telik tőle? Nem terheli agyát.
Örüljön ki a tudás birtokosa,
Bőgettessék az ostoba.
Akit megakaszt az életiskola göröngyös útja,
Ki nem versenyez, csak győzők pálmáit bámulja.
Az intő szó hiábavaló
Ha az elme ködbe támolygó.
Rossz példákból okuljatok emberek,
A természetre hallgassatok hogy bölcsebbek legyetek.
Tudatlanságból tetszelgő butaságtól irtózz,
A butaság fertőz, mint a Commwarrior vírus.

A józan okosságra mi árnyékot vet
Mint a gyomot, takarítsátok el!